Asiakasmaksuohjeet ja maksuhuojennushakemus
Puuhalan kanssa sovitut  säännöt ( mm. lähtöajat)
Iltapäivätoimintapaikan irtisanomiskaavake
Helsingin opetusviraston iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma

Iltapäivätoiminnan hakukaavake 22-23