top of page

Puuhalan toiminnan periaatteet

Lasten toiveet pyritään huomioimaan toiminnassamme sekä sen suunnittelussa. Toiminta on tasapainoinen kokonaisuus, jossa lapsen osallisuus otetaan huomioon.

Puuhalassa jokainen lapsi on arvokas ja tasa-arvoinen. Painotamme hyvää ja ystävällistä sekä auttavaista käytöstä.

 

Yksi tärkeimmistä säännöistämme on, että ketään ei jätetä yksin ja kiusaamista ei saa esiintyä.

Jokaista lasta kohdellaan yksilönä ja pyritään tukemaan hänen kasvua ja kehitystä. Lapsi hyväksytään omana itsenään ja lasta kannustetaan hyväksymään erilaisuutta. Lasta ohjataan ottamaan vastuuta omista teoistaan.

 

Toiminnalle luodaan omat säännöt, joita kaikki noudattavat.

Ohjaajat toimivat ammatillisesti ja vastuullisesti.

 

Syli ja aikuisen aito läsnäolo luovat turvallisen ja luottamuksellisen ilmapiirin.

Lapset oppivat ottamaan vastuun itsensä lisäksi myös muiden hyvästä olosta.

Maali1.jpg
talvi.jpg

Puuhalassa painotetaan erityisesti liikunnan ja ulkoilun merkitystä.

Jokaisessa toimipaikassa pyrimme ulkoilemaan vähintään yhden tunnin päivittäin ( mielellään enemmänkin).

Lapset liikkuvat nykyään huomattavasti vähemmän kuin mikä olisi suositus.

Kiinnitämme erityisesti huomiota hyötyliikunta ja ns. ”vahingossa ” tapahtuvaan liikkumiseen.

Liikunnassa kuten kaikessa muussakin ohjatussa toiminnassa säännöt ovat tärkeät. Liikunta sisältää kilpailutilanteita ja sääntöjä, joissa lapsi oppii käsittelemään häviön ja pettymyksen tunteita.

Puuhalassa kannustetaan rentoon olemiseen ja leikkiin raskaan koulupäivän jälkeen. Leikki kasvattaa mielikuvitusta, luovuutta ja kehittää vuorovaikutustaitoja.

Puuhalassa on sekä vapaata että ohjattua leikkiä.

Leikkiessä lapsi opettelee toimimaan yhteisten sääntöjen mukaisesti. Samalla pettymysten sietokyky kasvaa. Ohjaajat tukevat lasten leikkitilanteita.

Puuhalassa korostetaan seuraavia ohjattuja toimintoja: kädentaidot, teatteri-ilmaisu, liikunta ja musiikki. Ryhmissä painottuu ohjaajien mielenkiinnonkohteet ja osaaminen. 

Jokainen koulu määrittelee iltapäivätoiminnan tilat. Pyrimme käyttämään tiloja monipuolisesti, jakaen lapsia pienempiin ryhmiin.

Jokaiselle lapselle annetaan mahdollisuus rauhoittumiseen tarpeen mukaan.

Pyrimme takaamaan päivittäin lapsille rauhoittumishetken, esimerkiksi lukemalla heille ääneen.

hyppynaru.jpg

Iltapäivätoimintaan osallistuville lapsille tarjotaan päivittäin välipala. Välipalat ovat

vaihtelevia, tasapainoisia ja riittäviä, mutta sen tarkoitus ei ole korvata koululounasta.

Tuemme lasten hyvientapojen kehitystä ja kannustamme kauniisiin ruokailutapoihin. Välipalan toimittaa Palmia. 

Toimintaan osallistuu lapsia eri kulttuureista, otamme tämän huomioon toimintamme suunnittelussa.

Otamme toiminnan sisällössä huomioon myös suomalaiset perinteet. 

Tutustumme iltapäivätoiminnan lähialueeseen ja käymme retkillä mahdollisuuksien

mukaan.

Tuemme ja kannustamme lapsia läksyjen teossa. Otamme huomioon opettajien ja huoltajien toiveet.

Puuhala haluaa vähentään lasten ruutuaikaa, eikä toiminnassamme käytetä mobiililaitteita. Kännyköiden käytöstä meillä on samat säännöt kuin kouluissakin. Kaikki yhteydenotot ohjataan ryhmissä käytössä oleviin puhelimiin. Lapsiin saa yhteyden tarvittaessa ohjaajien välityksellä. 

bottom of page