Toiminnan järjestämiseen liittyvät

keskeiset asiat

 

Iltapäivätoimintaan voivat hakea peruskoulun 1.-2.luokan oppilaat sekä

erityistä tukea tarvitsevat oppilaat.

Puuhalan tilat sijaitsevat koulun yhteydessä

Palveluntuottajan ja koulunhenkilökunta toimivat yhteistyössä.

Koulun ja iltapäivätoiminnan yhteistyö turvaa kokonaisen koulupäivän tunnun. Yhteisten tilojen käyttö luo turvallisuuden tunnetta pienille koululaisille. 

Koululaisten iltapäivätoimintaa tarjotaan päivittäin koulujen toiminta-aikana. Päivittäinen toiminta-aika on lapsen koulupäivän päätyttyä klo 17 asti. Iltapäivätoiminnassa noudatetaan samoja

opetuslautakunnan vahvistamia lukuvuoden aloitus- ja päättymispäiviä kuin

kouluissakin. Lauantaikoulupäivinä iltapäivätoimintaa ei järjestetä. Koulujen loma-aikoina

voidaan järjestää tarvittaessa loma-ajan toimintaa erillistä maksua vastaan.

Huoltajille ilmoitetaan vähintään kaksi viikkoa aikaisemmin ohjaajille

järjestettävistä täydennyskoulutuspäivistä. Ohjaajilla on oikeus osallistua

koulutuksiin 1-2 kertaa lukuvuoden aikana. Puuhalat ovat silloin suljettuina. 

Iltapäivätoiminnasta peritään kuukausittain asiakasmaksu. Asiakasmaksuihin voi

hakea maksuhuojennusta. Asiakasmaksut ovat klo 16.00/100€ ja klo 17.00/120€.

Tiedotamme toiminnastamme Internet-sivuillamme. 

Lähtökohtana ryhmiä muodostaessa on, että ryhmällä on vähintään 2 ohjaajaa.

Näin taataan turvallinen ja monipuolinen toiminta. Erityistuen oppilaiden

sijoittelussa otetaan huomioon ryhmän toimivuus.

Ohjaajat perehdytetään työhön ja jokaisessa toimipisteessä on

perehdyttämiskansio mahdollisia sijaisia varten. Ohjaajia rekrytoitaessa otetaan

huomioon aikaisempi kokemus ja pätevyys. Ohjaajien rikostausta selvitetään. Kaikki

Puuhalan toimipaikat ovat savuttomia työpaikkoja.

Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma on osana omavalvontasuunnitelmaa, joka

päivitetään vuosittain.

Koulujen tapaturmavakuutukset ovat voimassa lasten iltapäivätoiminnan ajan.

  • Facebook Clean
  • Instagram Clean
  • Twitter Clean
  • Flickr Clean