top of page

Toiminnan järjestämiseen liittyvät

keskeiset asiat

 

 • Iltapäivätoimintaan voivat hakea peruskoulun 1.-2.luokan oppilaat sekä erityistä tukea tarvitsevat oppilaat.

 • Puuhalan tilat sijaitsevat koulun yhteydessä. 

 • Palveluntuottajan ja koulunhenkilökunta toimivat yhteistyössä.

 • Koulun ja iltapäivätoiminnan yhteistyö turvaa kokonaisen koulupäivän tunnun. Yhteisten tilojen käyttö luo turvallisuuden tunnetta pienille koululaisille. 

 • Koululaisten iltapäivätoimintaa tarjotaan päivittäin koulujen toiminta-aikana. Päivittäinen toiminta-aika on lapsen koulupäivän päätyttyä klo 17 asti. Iltapäivätoiminnassa noudatetaan samoja opetuslautakunnan vahvistamia lukuvuoden aloitus- ja päättymispäiviä kuin kouluissakin.

 • Lauantaikoulupäivinä iltapäivätoimintaa ei järjestetä.

 • Koulujen loma-aikoina voidaan järjestää tarvittaessa loma-ajan toimintaa erillistä maksua vastaan.

 • Huoltajille ilmoitetaan vähintään kaksi viikkoa aikaisemmin ohjaajille järjestettävistä täydennyskoulutuspäivistä. Ohjaajilla on oikeus osallistua koulutuksiin 1-2 kertaa lukuvuoden aikana. Puuhalat ovat silloin suljettuina. 

 • Iltapäivätoiminnasta peritään kuukausittain asiakasmaksu. Asiakasmaksuihin voi hakea maksuhuojennusta. Asiakasmaksut ovat klo 16.00/100€ ja klo 17.00/120€.

 • Tiedotamme toiminnastamme Internet-sivuillamme. 

 • Lähtökohtana ryhmiä muodostaessa on, että ryhmällä on vähintään 2 ohjaajaa. Näin taataan turvallinen ja monipuolinen toiminta.

 • Erityistuen oppilaiden sijoittelussa otetaan huomioon ryhmän toimivuus.

 • Ohjaajat perehdytetään työhön ja jokaisessa toimipisteessä on perehdyttämiskansio mahdollisia sijaisia varten.

 • Ohjaajia rekrytoitaessa otetaan huomioon aikaisempi kokemus ja pätevyys.

 • Ohjaajien rikostausta selvitetään.

 • Kaikki Puuhalan toimipaikat ovat savuttomia työpaikkoja.

 • Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma on osana omavalvontasuunnitelmaa, joka päivitetään vuosittain.

 • Koulujen tapaturmavakuutukset ovat voimassa lasten iltapäivätoiminnan ajan.

bottom of page